Rejestracja w systemie I-Bank

Identyfikator użytkownika
Hasło

Bezpieczne korzystanie z systemu I-Bank wymaga przestrzegania podstawowych zasad ostrożności.

  • chroń poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN)
  • zmieniaj okresowo swoje hasło i PIN
  • utratę klucza sprzętowego zgłoś niezwłocznie do banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami banku
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • korzystaj z programów zabezpieczających komputer
  • W razie problemów z logowaniem proszę wybrać link: POMOC